ANTWERP STORE SOUTH BY JORSSEN

VEELGESTELDE VRAGEN

Neemt MINI Antwerp Store South mijn huidige wagen over?

1

Onze experts taxeren je wagen en bieden je een correcte overnamewaarde aan. Profiteer van onze aantrekkelijke overnamepremies!

Wedstrijdreglement "Valentijnsweekendje met MINI"

2

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd ‘Win een weekendje met MINI voor Valentijn’

1. Principe

Like us, follow us, vertel wat je gaat doen voor Valentijn en maak kans op een valentijnsweekendje met MINI.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:

MINI Antwerp Store South by Jorssen
Antwerpsesteenweg 126
B- 2630- Aartselaar
(Ondernemingsnummer 0671.754.296)

2. Deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: Volg @MiniByJorssen

Stap 2: Like deze post

Stap 3: Laat in de comments weten wat jij zou doen met deze MINI en tag iemand die dit zeker ook moet zien De winnaar wordt op 13 februari 2020 bekend gemaakt.

4. Wie kan meedoen?

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd. Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.  Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat MINI Antwerp Store South ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

5. Wedstrijdverloop

  • Stem op onze MINI Classic door onze foto’s te ‘liken’.

6. Winnaars bekend maken

Zodra de stemming voorbij is, maken wij de winnaar bekend via FB Messenger. De persoon krijgt dan een persoonlijk bericht via sociale media.

7. Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.antwerpstoresouth.be.

8. Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door MINI Atwerp Store South, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar marketing@jorssen.net.bmw.be.

Voor alle geschillen betreffende de wedstrijd zullen de partijen in eerste instantie tot een onderlinge regeling trachten te komen. Bij gebreke aan onderlinge overeenstemming zal het geschil definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De proceduretaal zal in het Nederlands zijn.

9. Privacy

Om deel te nemen aan de wedstrijd wordt de deelnemer zijn/haar persoonlijk gecontacteerd via zijn profiel. MINI Antwerp Store South by Jorssen verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (AlgemeneVerordering Gegevensbescherming).

Het gaat om:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gemeente
  • Leeftijd

10. Het reglement aanvaarden 

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

11. Contact

MINI Antwerp Store South by Jorssen
marketing@jorssen.net.bmw.be

Hoe kan ik een afspraak inplannen voor onderhoud?

3

Klik op één van de onderstaande vestigingen en maak uw afspraak online:

 

Wanneer is MINI Antwerp Store South geopend?

4

  • Op weekdagen: 8u00 tot 18u30
  • Zaterdag: 10u00 tot 17u30
  • Zondag gesloten

 

Kan ik een proefrit vastleggen bij MINI Antwerp Store South?

5

Een proefrit met de MINI van je dromen kan vastgelegd worden in de showroom of online via onze website. Informeer naar de mogelijkheden en probeer jouw MINI uit.