Algemene Voorwaarden - Reservatie - jorssen

Algemene Voorwaarden – Reservatie

JORSSEN STOCKWAGENS EN PREMIUM SELECTION.
Algemene Voorwaarden Reservatie

1. Door uw registratie reserveert u het door u gekozen voertuig bij Jorssen of Antwerp Store South, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Uw reservatie is slechts definitief na ontvangst van een reservatiewaarborg van 1.000,00 EUR (BTWi) en na bevestiging van de reservatie door  Jorssen of Antwerp Store South per email.

Online betaal je een reservering voorschot. Deze voorschot is onderverdeeld in verschillende schijven aan de hand van de waarde van de wagen. Deze schijven worden onderverdeeld in drie delen: 

  • tot €35.000 is €250 voorschot
  • van €35.001 tot €75.000 is €500 voorschot
  • vanaf €75.001 is dit €1.000 voorschot 

De voorschotten zijn telkens incl. BTW. Door de betaling van deze voorschot, wordt het voertuig exclusief voor jou gereserveerd.

De voorschot wordt aan jou gecrediteerd als onderdeel van je aankoopcontract en / of leasecontract of wanneer je de reservatie annuleert (100% geld terug garantie).

Vanaf verzending van deze bevestigingsemail van de reservatie zal het gekozen voertuig gedurende 7 kalenderdagen voor u gereserveerd blijven (de “Reservatieperiode”).

2. De reservatie houdt geen aankoop of bestelling van het voertuig in, noch een garantie omtrent de leveringstermijn. Een bindende koopovereenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van een verkoopovereenkomst bij  Jorssen of Antwerp Store South.

3. De leveringstermijn wordt bepaald op het ogenblik dat u de verkoopovereenkomst ondertekent.

4. Indien de verkoopovereenkomst ondertekend wordt binnen de Reservatieperiode zal de betaalde reservatiewaarborg in mindering worden gebracht van de aankoopprijs van het voertuig.

5. Indien geen verkoopovereenkomst wordt ondertekend binnen de Reservatieperiode of indien u binnen de Reservatieperiode aangeeft af te zien van de reservatie, vervalt de reservatie van het betreffende voertuig en zal  Jorssen of Antwerp Store South u de betaalde reservatiewaarborg terugbetalen.

6. Uw reservatie is persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van  Jorssen of Antwerp Store South.

7.  Jorssen of Antwerp Store South behandelt uw persoonlijke informatie met de grootste zorg en in overeenstemming met zijn privacybeleid.