Chat with us, powered by LiveChat Total Cost of Ownership (TCO) - jorssen

Total Cost of Ownership (TCO)

Jorssen - E-mobility Total Cost of Ownership (TCO)

Total Cost of Ownership of kortweg TCO is de optelsom van al de verschillende onderdelen die het werkelijke kostenplaatje van een auto bepalen. Je berekent de TCO door de som te maken van alle factoren die de uiteindelijke kostprijs zullen bepalen.

Hieronder een overzicht van de verschillende factoren.

Aankoop- of leaseplan

Hier starten we meestal met onze optelsom. Deze kostprijs maakt namelijk het grootste aandeel van de TCO uit.

Rente

Voor het aanschaffen van een leasewagen trekt de leasingmaatschappij geld aan. De kosten voor deze lening worden doorgerekend in de leasetermijnen. Hoe lager de investering, des te lager is de rentecomponent. Een auto met een lage aanschafwaarde is daarmee goedkoper dan een dure leasewagen.

Restwaarde

Enkel bij aankoop van een wagen gaan we bekijken welke restwaarde die heeft na een bepaalde periode.

In geval van Verhuur op lange termijn (Operationele Lease) moeten we hier geen rekening mee houden, omdat de restwaarde dan reeds in de huurprijs verrekend is en we hier zelf geen risico dragen.

Verbruik

Elke wagen (ongeacht de brandstofsoort en/of het type aandrijving) verbruikt brandstof of elektriciteit. Dit element moeten we dus ook meenemen in de uiteindelijke kostprijs.                

Op de brandstofkosten heeft de berijder een grote invloed. Naast het aantal kilometers zullen ook de rijstijl, keuze van brandstof en het tankstation mee de kosten bepalen.

Operationele kosten

Taksen, verzekering, pechverhelping, verkeersboetes, ongevallen, een eventuele vervangwagen, het onderhoud, bandenwissels en de technische herstellingen zijn natuurlijk ook kosten die we in rekening moeten brengen. 

Afhankelijk van de gekozen looptijd en de jaarlijks gereden kilometers kan dit bedrag groter of kleiner worden.

Belasting op het Voordeel van Alle Aard

Meestal wordt dit aandachtig bekeken door de werknemer omdat deze belasting een rechtstreekse impact op zijn/haar nettoloon heeft. Maar ook hier is er een deel dat ten koste van de werkgever is.

CO2 bijdrage

Als een voertuig ter beschikking wordt gesteld van een werknemer en die laatste er ook privé gebruik van mag maken, is deze bijdrage aan de sociale zekerheid verplicht en vormt ze dus een bijkomende kost voor de werkgever die meegenomen dient te worden in de TCO-berekening.

Zo bepaalt de CO2 emissie van de wagen hoeveel de maandelijkse solidariteitsbijdrage bedraagt, alsook de fiscale aftrekbaarheid van de wagenkosten. 

Fiscale factoren

Alle bovenstaande componenten samen geven een beeld van de werkelijke kost van een voertuig. Het is belangrijk om hier niet te stoppen met de berekening maar nog een stuk verder te gaan! Want je moet ook alle fiscale factoren opnemen in de TCO-berekening zoals de BTW-recuperatie, de impact van de fiscale aftrekbaarheid en niet te vergeten de correctie op het Voordeel Alle Aard.

Opgelet: alleen wanneer je alle parameters opneemt in de berekening, krijg je een zicht op de werkelijke TCO.

 Hulp nodig bij deze complexe materie?


Ontdek ons uitgebreid aanbod

Aanbod in voorraad – Direct Leverbaar!


Terug naar boven