BMW Reservatievoorwaarden (wordt deze ergens gebruikt? anders weg) - jorssen

BMW Reservatievoorwaarden (wordt deze ergens gebruikt? anders weg)

ALGEMENE RESERVATIEVOORWAARDEN.

1. Door uw registratie reserveert u het door u gekozen voertuig bij BMW Jorssen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Uw reservatie is slechts definitief na ontvangst van een reservatiewaarborg van 1.000,00 EUR (BTWi) en na bevestiging van de reservatie door BMW Jorssen per email.

Vanaf verzending van deze bevestigingsemail van de reservatie zal het gekozen voertuig gedurende 7 kalenderdagen voor u gereserveerd blijven (de “Reservatieperiode”).

2. De reservatie houdt geen aankoop of bestelling van het voertuig in, noch een garantie omtrent de leveringstermijn. Een bindende koopovereenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van een verkoopovereenkomst bij BMW Jorssen.

3. De leveringstermijn wordt bepaald op het ogenblik dat u de verkoopovereenkomst ondertekent.

4. Indien de verkoopovereenkomst ondertekend wordt binnen de Reservatieperiode zal de betaalde reservatiewaarborg in mindering worden gebracht van de aankoopprijs van het voertuig.

5. Indien geen verkoopovereenkomst wordt ondertekend binnen de Reservatieperiode of indien u binnen de Reservatieperiode aangeeft af te zien van de reservatie, vervalt de reservatie van het betreffende voertuig en zal BMW Jorssen u de betaalde reservatiewaarborg terugbetalen.

6. Uw reservatie is persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BMW Jorssen.

7. BMW Jorssen behandelt uw persoonlijke informatie met de grootste zorg en in overeenstemming met zijn privacybeleid.